ENVIDAN AVTALEVERKTØY - DET DU FAKTISK BRUKER – IKKE ALT MULIG ANNET

Vår nye avtaleverktøy gir deg oversikt over alle avtalene dine i en enkel og tilgjengelig webløsning.

Les mer her

Effektivitetsbarometer VA 2021

2021-utgaven av benchmarkrapporten «Effektivitetsbarometer VA» er klar, og vil gi din kommune relevant sammenligning med nabokommuner, KOSTRA-gruppen og landet. Sammenligningen gir grunnlaget for å identifisere forbedringsområder og gi databaserte svar på spørsmål om gebyr- og servicenivå.

Les mer

Momentum Selvkost

Vårt selvkostverktøy er markedsledende og implementert i over halvparten av Norges kommuner, fra Lindesnes i sør til Nordkapp i nord.

Mer om Selvkost

EnviRen - Digitalisering i Avfallsbransjen

Vi har i et tverrfaglig samarbeid med flere renovasjonsselskaper utviklet henholdsvis et avfallsdashboard og en digital løsning for håndtering av basiskarakterisering for avfall til deponi.

Mer om EnviRen

EnviDan inngår oppkjøpsavtale i Sverige

Les mer her

R&D SKAPER GRUNNLAGET FOR MORGENDAGENS ENVIDAN!

Hvordan jobber vi egentlig med forskning og utvikling i EnviDan?

Mer om R&D

Vi gjør det for miljøet

EnviDan bistår over 300 kommuner og interkommunale selskaper med økonomisk rådgivning innen alle selvkostområdene.
Vi leverer også ingeniørtjenester med fokus på bærekraftige vann- og avløpsløsninger.Prosjekter

610 gode danske, norske og svenske kunder

10 kontorer i Skandinavia

270+ EnviDanere

Finn en EnviDaner

Her kan du søke etter kontaktopplysninger på alle EnviDans ansatte.