False

Ønsker du å redusere utslippene av lystgass fra renseanlegget i din kommune eller IKS?

Eller trenger anleggets drift en generell optimalisering? Hva har nitrogenfjerning å si for lystgassemisjonene på ditt renseanlegg?

Les mer her

Det norske rådgivende ingeniørselskapet VA Consult blir nå en del av Envidan

Til sammen har VA Consult og Envidan over 70 spesialister som utelukkende jobber med løsninger for vann- og avløpssektoren i Norge, og i tillegg kommer Nordens største fagmiljø innen vannets kretsløp, sammensatt av Envidans nå godt over 400 ansatte i Skandinavia.

Les mer her

VA-Consult har blitt en del av Envidan og sammen utgjør vi en ny og enda sterkere organisasjon

Vi har nå en felles identitet og et sterkere faglig fundament, og ved å jobbe sammen kan vi utnytte våre ressurser bedre. Vår fusjon gir oss en unik mulighet til å styrke våre faglige kompetanser, utvide vårt nettverk og skape enda bedre resultater - til fordel for kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Til sammen har vi kompetanse til at bistå i alle faser av prosjektering av vann og avløpsprosjekter. Vi har spesialister som kan hjelpe til med blant annet planarbeider, landskapsarkitektur, geoteknikk, prosjektering av vei vann og avløp i kommunale og private prosjekter, utarbeidelse av tilbudsdokumenter, overvann, hydrologi, miljøoppfølgingsplaner, prøvetaking av sedimenter i sjø og av vann, prosjektering av sjøledninger og vi har god kompetanse på No-dig. Og vi har mange års erfaring med avansert avløpsrensing og bærekraftig utnyttelse av avløpsressursene. Design av renseanlegg og prosessoptimalisering er blant våre primære kompetanser.

Selv om vi nå dekker et bredere geografisk område, har vi fortsatt vår lokale tilstedeværelse og våre kunder vil fortsatt møte de samme velkjente ansiktene de allerede samarbeider med og har tillit til.

Sammen kan vi tilby flere muligheter for mulige nye medarbeidere, og vi er overbevist om, at vår sterke sosiale samhørighet og vår felles identitet vil tiltrekke seg talentfulle mennesker som vil bidra til vår nåværende og fremtidige suksess.

Vi ser frem til å dra nytte av fusjonen og skape bedre og mer innovative løsninger innen den skandinaviske vann- og avløpsbransjen.

 

Se også frem til vår nye, flotte og informative nettside, som kommer før sommeren 2023!Prosjekter

610 gode danske, norske og svenske kunder

10 kontorer i Skandinavia

270+ EnviDanere

Finn en EnviDaner

Her kan du søke etter kontaktopplysninger på alle EnviDans ansatte.