False

Ønsker du å redusere utslippene av lystgass fra renseanlegget i din kommune eller IKS?

Eller trenger anleggets drift en generell optimalisering? Hva har nitrogenfjerning å si for lystgassemisjonene på ditt renseanlegg?

Les mer her

Det norske rådgivende ingeniørselskapet VA Consult blir nå en del av Envidan

Til sammen har VA Consult og Envidan over 70 spesialister som utelukkende jobber med løsninger for vann- og avløpssektoren i Norge, og i tillegg kommer Nordens største fagmiljø innen vannets kretsløp, sammensatt av Envidans nå godt over 400 ansatte i Skandinavia.

Les mer her

Arealtek blir Envidan

Du får ikke noe annet – du får noe ekstra

Arealtek har nå vært en del av Envidanfamilien i ett år, og vi opplever gode synergier mellom de to selskapene.  

Vi ønsker å styrke og utvikle synergiene enda mer. Det gjør vi blant annet gjennom å etablere en felles identitet og legge til rette for at kunder og ansatte i fremtiden får det beste fra to verdener.  

Felles identitet er ikke bare noe vi har, men noe vi jobber med i det daglige. Vi samarbeider på tvers av prosjekter, vi har felles sosiale arrangementer og vi deler ferdigheter og kunnskap. 

For de ansatte betyr dette at de skal fortsette å jobbe i en bedrift som verdsetter nærhet og fleksibilitet høyt. De vil få nye faglige og personlige utviklingsmuligheter i et stort fagmiljø, der det settes av midler til innovasjon og hvor hver enkelt medarbeider har betydning for omgivelsene. 

For dere som kunder betyr det at dere fortsetter å møte de samme kontaktpersonene som tidligere, med høy fagkompetanse og rådgivningstjenester fundamentert på bærekraft. 

Se også frem til vår nye, flotte og informative nettside, som kommer våren 2023!Prosjekter

610 gode danske, norske og svenske kunder

10 kontorer i Skandinavia

270+ EnviDanere

Finn en EnviDaner

Her kan du søke etter kontaktopplysninger på alle EnviDans ansatte.