Økonomisk har EnviDan Gruppen nok en gang levert et veldig godt resultat, hvor veksten har fortsatt i alle de tre hovedmarkedene i Danmark, Norge og Sverige med en samlet omsetningsvekst på nesten 20 % samtidig som bunnlinjen er betydelig styrket. I en periode, hvor alt har vært sterkt preget av Covid-19 og de begrensningene det har medført, er det intet mindre enn fantastisk at EnviDanerne har klart å holde tempoet oppe og sammen med alle våre gode og lojale kunder bidratt til å holde hjulene i samfunnet i gang. Dette kan vi ikke takke våre kunder eller ansatte nok for! Hvordan de har gjort det kan du lese mer om nedenfor.

Midt i det hele ble EnviDan Gruppen solgt til Waterland, og det har også satt sitt preg på den siste perioden – på en positiv måte. Både fordi salget viser at eksterne parter har tiltro til både bransjen og til EnviDan, men også fordi det i kjølvannet av salget var mulig å selge aksjer til en rekke av våre lojale ansatte med den svært gledelige følgen at antallet ansatte som også er aksjonærer nærmer seg 100. En tillitserklæring fra våre ansatte, som forplikter seg og samtidig viser stor tillit til at vi sammen med Waterland går en lys fremtid i møte.

Eller er det nå så lyst? Det siste året har den ene rapporten etter den andre fremhevet at det er i ferd med å være siste sjanse om vi skal nå «2-gradersmålet». Det krever ikke bare viljestyrke, men også nye metoder og teknologier – og den gode nyheten er at vi er i full gang med å utvikle begge deler. Du kan også lese mer om dette i årets magasin.

Jeg håper du finner vårt lille årsmagasin interessant og ønsker deg god lesning!

Morten Fjerbæk, Adm. Dir

 

 

 

*Resultatmargin: Resultat før finansielle poster i % av netto omsetning

 

 

 

VI TILBYR INNOVATIVE LØSNINGER OG FAGLIG SPARRING I SÆRKLASSE – OGSÅ OM 25 ÅR

Derfor reinvesterer vi hvert år 20 % av overskuddet vårt i forskning og utvikling. Det stilles stadig større krav til løsningene innenfor våre fagområder, og derfor satser vi stort på å tenke nytt og være nysgjerrige.

NÅR INNOVASJON OG FORSKNING FORENES

Det er forskning og utvikling som skaper grunnlaget for morgendagens EnviDan. Derfor ser vi i EnviDan en styrke i å samarbeide med universiteter og studenter med gode idéer. Det er nemlig når veiene mellom faglighet og nysgjerrighet krysses at utviklingen skjer og grobunnen for innovasjon skapes.

I EnviDan kombinerer disse tre dyktige kvinnene sin kunnskap og utdanning med et forskningsprosjekt for å skape innovative løsninger.

 

Sofie Gyritia M. van’t Veen

Overvåking av vannkvaliteten i danske vassdrag

Data, data og mer data. Nærings-ph.d. og EnviDaner, Sofie van't Veen vil gjennom sitt ph.d.-prosjekt, SENTEM, skape nye idéer og kunnskap om fremtidig bruk av sensordata. Det gjør hun blant annet ved å bruke maskinlæring til neste generasjons overvåking av vannkvaliteten i danske vassdrag. Gjennom prosjektet tester Sofie sensorer og utvikler metoder for kvalitetssikring av data. Sofie skriver sin nærings-ph.d. i samarbeid med Aarhus Universitet, Hach og EnviDan.

I dag foregår måling av næringsstoffer i danske vassdrag manuelt hver måned i de fleste vassdrag og i noen få hver 14. dag. Det betyr få målinger og stor usikkerhet i dataene. Nettopp derfor er prosjektet høyaktuelt. Fremtiden vil mest sannsynlig skape et større behov for sensorer som måler verdiene hvert minutt. Dessuten er den nåværende metoden en manuell prosess, noe som kan spare det danske samfunnet for rundt 30 millioner danske kroner hvert år!

Les mer om Sofies prosjekt her!

Nadia Schou Vorndran Lund

Når styring og samstyring skal forenkles

Hvordan gjør vi som oftest tung og urealistisk forskning til praktisk og brukbar kunnskap? Det er målet til Nadia Schou Vorndran Lund i sitt postdoktor-prosjekt, som også DTU Miljø og 6 danske forsyningsselskaper er en del av. Det finnes omfattende forskning på avansert styring av de danske avløpssystemene, men den forskningen som finnes er ofte vanskelig å bruke i virkeligheten. Samtidig er mye av styringen av avløpssystemene i dag i stor grad manuell, og her er Nadias ambisjon at det store potensialet for både styring og samstyring i langt høyere og bredere grad blir utnyttet i fremtiden.

Utfordringen i dag er at det ofte er et betydelig gap mellom den svært avanserte forskningen som gjøres ved universitetene og den hverdagen som er virkeligheten ute hos forsyningsselskapene. Dette skal Nadia nå endre på med et verktøy som kan beregne den ledige kapasiteten og komme med en plan for å optimalisere kapasitetsbruken.

Les mer om Nadias prosjekt her!

Bolette Dybkjær Hansen

Maskinlæring skaper verdi i vannsektoren

Maskinlæring er kommet for å bli, og den kan til og med skape store verdier for EnviDan og vannsektoren. Med utdanningsbakgrunn innen maskinlæring vil Bolette Dybkjær Hansen med sin nærings-ph.d. lage verktøyer for å utnytte data som samles inn i vannsektoren mer effektivt.

Store mengder data i vannsektoren har blitt samlet inn gjennom mange år, og nye data kommer til i et rasende tempo. I likhet med omtrent alle andre bransjer er maskinlæring et overbevisende verktøy for å utnytte disse dataene til for eksempel å optimalisere drift og vedlikehold, finne hittil ukjente sammenhenger, optimalisere styring og forutsi behov for fornyelse.

I løpet av prosjektet, som har vært et samarbeid mellom Aalborg Universitet og EnviDan, har Bolette bidratt med nye måter å forstå og analysere data på, slik at våre digitale verktøy har blitt ennå sterkere.

Les mer om Bolettes prosjekt her!

 

 

I den siste årsrapporten roste vi våre kolleger for fantastisk samhold og engasjement da Covid-19 for første gang stengte ned store deler av verden. Den rosen består også i årsrapporten for 2020/2021, hvor vi nok en gang kan skryte av at EnviDanerne er tilpasningsdyktige og hjelpsomme når det virkelig gjelder. Det betyr at vi som et selskap faktisk føler at vi har kommet sterkere ut av koronaens klør. Vi er blitt mer digitale, mer effektive og mer fleksible når det gjelder å kombinere jobb og fritid. Vi har fått bekreftet at vi fremdeles har tillit til hverandre i EnviDan - også når vi er sammen hver for oss!

 

 

Og heller ikke under koronatiden! Her fikk hverdagen en helt annen karakter, og det ble fort lagt opp til nye idéer og vaner.

Se hva EnviDanerne fant på mens vi var #sammenhverfoross


#nyhundellerkatt #vinterbader #koronakilo #modellflybygging #harlærtmegselvåstrikke #koronagravidellerfåttbaby