False

Bergen Vann bekjemper vannlekkasjer og identifiserer vanntap med KeyZones

Det portalbaserte verktøyet, KeyZones, hjelper i dag Bergen Vann med å skape oversikt over vannforbruk og vanntap.

Bergen Vann produserer og forsyner befolkningen i Bergen og Bjørnafjorden med godt og trygt drikkevann. Bergen vann bekjemper vannlekkasjer kontinuerlig og klarte å redusere lekkasjen betydelig gjennom årene. På et tidspunkt nådde forsyningen et lekkasjenivå hvor det ble vanskeligere å redusere lekkasjen ytterligere.

Bergen Vann besluttet derfor å starte innfasing av portalløsningen KeyZones. Ved å bruke KeyZones ble det enklere å identifisere og synliggjøre vanntapet, og KeyZones er derfor nå et viktig verktøy for å prioritere fokusområdet for forsyningens aktive lekkasjesøkere.

"Med KeyZones kan våre ansatte behandle data på en enkel måte, oppdage feil og lekkasjer og ta beslutninger på dette." 

(Sam Alaya, ingeniør i Bergen Vann)

Et digitalt verktøy som overvåker vannet

KeyZones lager en daglig oversikt over utviklingen i produserte og solgte vannmengder samt vannbalansene i alle soner i distribusjonsnettet. 

Dette er mulig fordi KeyZones integrerer blant annet SRO, ledningsnettverket og FAS i ett portalbasert verktøy. KeyZones henter, strukturerer og stiller med dette ut alle relevante data slik at de på en brukervennlig måte kan bidra til overvåking av solgt, produsert og tapt vann ved forsyningen.

Selv om Bergen Vann har jobbet lenge med å bekjempe vannlekkasjer, vil KeyZones likevel kunne bidra ytterligere til forsyningens arbeid ved å gjøre det lettere å lokalisere lekkasjer:

"KeyZones var med på å oppdage de nye lekkasjene som har tatt lang tid å lokalisere og reparere og dermed brukte opp vår arbeidskapasitet." 

(Sam Alaya, ingeniør i Bergen Vann)

Tor Morten Olsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Tor Morten Olsen

+47 23 96 67 09

Referanseprosjekter