False

Digitalisering

Vi kjenner IT-hverdagen til den kommunale og den tekniske sektoren svært godt og gjennom EnviPortalen har vi en plattform som favner alle forsyningsarter, herunder vann- og avløpssektoren.

Med riktig data tilgjengelig kan du treffe gjennomtenkte og veldokumenterte beslutninger og følge dem opp løpende. Du kan lese mer om EnviPortalen her.

 

Vi arbeider med big data på en strukturert og gjennomtenkt måte, og utvikler BI-løsninger som gir mening.

Våre vann- og avløpsspesialister sørger for at fagkompetanse alltid danner grunnlaget for utviklingen. Vi bearbeider ikke data for dataenes skyld, men fordi de gir viktig kunnskap som kan bidra til en optimert forsyningssektor.