False

ENVIPORTALEN ER NOGET, VI ER FÆLLES OM

I Enviportalen samles alle relevante data fra ledningsnettet og prosessanleggene i en felles plattform.

Plattformen utgjør grunnstrukturen i alle EnviDans portalprodukter, og håndterer dataene for blant annet KeyZones, EnviTronic, EnviDrift samt mange andre relevante portalprodukter. 

Vi sørger for korrekt håndtering og bearbeiding av dataene så kommunen til enhver tid får korrekte rapporter. Vi er opptatt av å finne den beste løsningen for den enkelte kommunen. Informasjonen er til enhver tid tilgjengelig på PC, nettbrett og mobil.

Som bruker av EnviPortalen har du full tilgang til dine data og du står fritt til å endre, utvide eller tilføye rapporter og visninger. Dette gir brukerne en unik mulighet til å tilpasse plattformen etter egne behov og ønskede løsninger.

Våre løsninger utvikles alltid i tett samarbeid mellom kundene og EnviDans fagspesialister. Som en del av serviceavtalen er kunden alltid sikret nyeste oppdatering og siste versjon av plattformen.

EnviDans ISO 9001 sertifisering inkluderer våre IT-prosesser. EnviDan har lang og god erfaring med sikker lagring av driftsdata i skyen for våre portalkunder, som leverer samfunnskritiske vann- og avløpstjenester. EnviDan er også eksternt sertifisert ihht. ISAE 3402, som bekrefter at EnviDan har  tilfredsstillende IT-rutiner og IT-prosesser for dette formålet.

Dette er vår garanti for at vi håndterer og sikrer kundens data.