False

EnviDrift - Et komplett FDV-system

EnviDrift er et komplett FDV-system for kommunale tjenesteområder. Utover den grunnleggende funksjonaliteten med anleggsregister, registrering og oppfølging av henvendelser og vedlikeholdsjobber, kan flere funksjoner adderes ved behov.

Webbasert

Krever ikke lokal installert programvare og er er tilgjengelig fra PC med internettilgang, samt brukernavn og passord. Med smarttelefon og nettbrett kan programmet også enkelt anvendes i felt.

Anleggsregister

 • Anleggsregister inkluderer både ledningsdatabase, bygg og veier etc. i GISformat, samt komplett TAGregister for prosessanlegg, pumpestasjoner med mere.
 • Anleggsregisteret tilpasses kommunens behov og inneholder kun den informasjonen kommunen behøver
 • Relevant dokumentasjon som bilder, tegninger, PDF-filer, komplett FDV etc, knyttes enkelt til komponentene og er lett tilgjengelig.

Enkel registrering av hendelser

 • Kommunens drift- og vedlikeholdsavdelinger registrerer hendelser direkte i EnviDrift
 • Hvis ønskelig kan innbyggere kan raskt og enkelt registrere hendelser i EnviDrift, eksempelvis lekkasjer eller lukt, via kommunens hjemmeside.
 • Alarmer og gangtid kan importeres fra driftskontrollsystemet som hendelser.
 • Hendelsene systematiseres og gjør det enkelt å prioritere vedlikeholdsjobbene.

Opprettelse og administrasjon av jobber

 • I EnviDrift kan preventivt vedlikehold settes opp basert på tidsintervaller, basert på gangtid fra styresystemet eller andre parametere som kommunen benytter.
 • Jobber sendes direkte fra EnviDrift til interne avdelinger og ansatte eller til eksterne samarbeidspartnerne som skal utføre jobben.
 • Eksterne velges i entreprenørregisteret
 • Oppgaven formidles via e-post og SMS, og/eller via appen EnviMobile.

Integrert kartfunksjon

EnviDrift leser automatisk inn oppdaterte GIS-data fra kommunens ledningsdatabase. Eiendomsdata og andre relevante GIS data kan også leses inn.

Anleggsregisteret med ledningsnett og infrastruktur som høydebasseng, pumpestasjoner, kummer etc. vises i kartet på PC, nettbrett og smarttelefon.

Henvendelser og jobber registreres systematisk med tilhørende koordinater på kartet, eksempelvis pr kategori, som ansamlinger av oversvømte kjellere, sjenerende lukt eller pumpestopp.

Alt i alt bidrar oversikten i kartet til å forenkle prioriteringen av jobber.

Integrasjon med andre system

EnviDrift kan kobles mot tilgjengelige register og databaser for automatisk oppdatering av grunnlagsdata, for eksempel om eiendom, vei, vann og avløp. Import av driftsparametere og hendelser (alarmer) fra driftskontrollsystem er vanlig. Tilpasninger mot økonomisystem er også mulig.

Lav brukerterskel

EnviDrift er utviklet med og for kommunale driftsavdelinger, og er lett og intuitivt å bruke.

Vil du ha den lange versjonen?

Fyll deretter ut skjemaet, eller kontakt oss direkte. Da kan vi ha en ikke-forpliktende samtale.

Tor Morten Olsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Tor Morten Olsen

+47 971 23 483