EnviRen - Digitalisering i Avfallsbransjen

Vi har i Norge arbeidet tett med renovasjonsselskaper i en årrekke og er tett på sektoren. Vi har opplevd et økende behov, ønske og vilje for digitalisering og har med vår domenekunnskap og IT-kompetanse bistått flere avfallsselskaper med digitalisering. Du kan lese mer om våre aktiviteter innen renovasjonsbransjen her.

Vi har i et tverrfaglig samarbeid med flere renovasjonsselskaper utviklet henholdsvis et avfallsdashboard og en digital løsning for håndtering av basiskarakterisering for avfall til deponi. Les mer om avfallsdashboardet her og om vår digitale løsning for basiskarakterisering. Løsningene er videreutvikling og spesialutvikling av teknologi som er brukt i våre andre IT-løsninger og integrert i vår webportal som du kan lese mer om her.

Avfallsbransjen er en bransje som håndterer en stor mengde data, spredt utover mange ulike fagsystemer. Samtidig er det økende behov for rask og god oversikt over ulike nøkkeltall og trender. Dette behovet for å samle og skape oversikt over store mengder data danner grunnlaget for utviklingen av avfallsdashboardet. Dashboardet henter data fra deres fagsystemer som økonomisystem, vekt, betalingsløsninger på gjenvinningsstasjon, abonnentoversikter mm. og visualiserer tilnærmet live data for enklere innsikt og analyser.

I tillegg til store mengder data og ulike fagsystemer har bransjen en del prosedyrer, skjemaer og lovkrav som skal overholdes. Her er det et stort potensiale for digitalisering. Første steg har vært å digitalisere håndteringen av basiskarakterisering for deponivarer. Løsningen forenkler og effektiviserer prosessen, både for vektpersonell og avfallsprodusent, samtidig som den gir deg automatisk etterkontroll og dokumentasjon.

Tor Morten Olsen

Vil du vite mer?

Tor Morten Olsen

+47 23 96 67 09