Digital basiskarakterisering

Etter forespørsel fra våre samarbeidspartnerere har vi utviklet en heldigital løsning for basiskarakterisering. EnviRen Basiskarakterisering digitaliserer prosessen for håndtering av sammendrag av basiskarakterisering for avfall til deponi. Løsningen gir deg en mer effektiv prosess, automatisk kontroll og dokumentering for ditt deponi!

Løsningen gir avfallsprodusenter anledning til å logge inn i løsningen og opprette, behandle, be om hjelp og følge opp sine basiskarakteriseringer. Avfallsstasjonen har hele tiden full kontroll på hele prosessen fra start til slutt er integrert i løsningen. Godkjente basiskarakteriseringer kobles automatisk opp mot tilhørende vekttransaksjoner.

 

 Med digital basiskarakterisering får du:

  • Uavhengighet fra transportør, kommunikasjon direkte med avfallsprodusent
  • Automatisk sjekk av gyldig basiskarakterisering for vekttransaksjoner
  • Varsling til avfallsprodusent og avfallsanlegg når en basiskarakterisering nærmer seg utløp
  • Hjelp til utfylling av skjema for avfallsprodusent
  • Automatisk lagring og dokumentasjon
  • Synkronisering med vektsystemet

Løsningen gjør det enklere å dokumentere overholdelse av lovkrav og reduserer papirmengden!

Kristoffer Blom Årvik

Vil du vite mer?

Kristoffer Blom Årvik

+47 48119912