EnviRen basiskarakterisering

 

Fjern skjemaveldet med digital basiskarakterisering

EnviRen Basiskarakterisering er et digitalt verktøy for basiskarakterisering av avfall til deponi. Løsningen er enkel og effektiv, og den hjelper deg og dine kunder med riktig basiskarakterisering, automatisk kontroll og dokumentering for ditt deponi!

Verktøyet er utviklet i tett samarbeid med flere av våre renovasjonskunder for å handtere sammendrag av basiskarakterisering på en god måte.

Som alle våre digitale løsninger er digital basiskarakterisering bygget på vår teknologi, noe som gir oss gode muligheter til å tilpasse løsninger til dine behov!

Med digital basiskarakterisering får deponiet ditt:

  • En enklere hverdag
  • Mindre papirarbeid
  • Hjelp til utfylling av skjema
  • Fullstendig og søkbar oversikt over alle basiskarakteriseringer
  • Automatisk lagring og dokumentasjon
  • Synkronisering med ditt vektsystem
  • Varsling ved behov for å verifisere jevnlig basiskarakterisering
  • Automatisk sjekk av gyldige basiskarakteriseringer for hver vekttransaksjon

Løsningen er synkronisert mot vektsystemet slik at kundelisten, prosjektlisten og transaksjonslisten fra vekten er tilgjengelig i vårt system. Disse listene trenger derfor bare å bli vedlikeholdt i vektsystemet. Godkjente basiskarakteriseringer kobles automatisk med tilhørende vekttransaksjoner.

I løsningen får avfallsanlegget en fullstendig og søkbar oversikt over alle basiskarakteriseringer. En prosess som er uavhengig av transportøren; kommunikasjonen skjer direkte med avfallsprodusentene. Det er også mulig å legge inn historiske basiskarakteriseringer. Avfallsprodusentene får fullstendig oversikt over sine egne basiskarakteriseringer i systemet.

Svært enkelt å fylle ut skjemaet
Å fylle ut skjemaet er enklere i vår digitale løsning. Mange av elementene som skal fylles ut i skjemaet er søkbare lister, skjemaet har hjelpetekster og systemet sørger for at all påkrevd informasjon er utfylt. Hele historikken for hvert enkelt skjema er tilgjengelig.

Både avfallsanlegget og avfallsprodusenter logger inn med egne brukere i vår webportal. Her oppretter man, behandler og følger opp basiskarakteriseringer. Avfallsanlegget har full kontroll gjennom hele prosessen fra start til slutt.

I vårt system trenger hverken du eller dine kunder å starte på nytt hver gang et skjema skal fylles ut, men dere kan ta utgangspunkt i tidligere utfylte skjema.