EnviRen Dashboard

Vi har i samarbeid med flere renovasjonsselskaper utviklet et Avfallsdashboard med fokus på visualisering og tilgjengeliggjøring av den store mengden data som flyter i et avfallsselskap. I dashboardet synkroniseres data etter det intervallet man har behov for, helt ned til hvert 5. minutt. Gjennom dashboardet får selskapene oversikt over den daglige driften. Både trender og dagstall visualiseres og kan analyseres i løsningen. I dashboardet kan man lage egne dashboards og visualieringer, og det er ingen begrensinger på antall dashboards, visninger eller brukere!

Dashboardet har eksportfunksjoner både til excel og pdf og visning for hjelp til myndighetsrapportering til KOSTRA. Det er mulig å lage "offentlige" dashboards som kan vises på for eksempel skjermer i besøksområde eller på spiserommet. Det finnes også en modul for lagerberegning. Løsningen er en del av vår webportal og krever ingen forhåndsinstallert programvare.

Løsningen henter og integrerer data fra blant annet:

  • Vektsystemer
  • Økonomisystem
  • Betalingsløsninger på gjenvinningsstasjoner
  • Abonnentoversikt
  • Logistikksystemer
  • Produksjonssystemer
  • Optiske tellere

Løsningen er generell og fleksibel, så integrasjon mot flere systemer er mulig såfremt man kan lese ut dataene. Ta kontakt med Kristoffer Blom Årvik (kva@envidan.no) for tekniske spørsmål.

Vi retter en stor takk til våre samarbeidspartnere i utviklingsprosessen!

Tor Morten Olsen

Vil du vite mer?

Tor Morten Olsen

+47 23 96 67 09