False

Fremtidens renseanlegg ligger i Egå

Banebrytende nye teknologier på fremtidens energiproduserende renseanlegg i Egå i Danmark

EnviDan, som totalentreprenør for Aarhus Vand, er med på å introdusere helt nye og banebrytende teknologier til den danske avløpssektoren. Målet er ambisiøst: det skal oppnås en netto energiproduksjon på 150% på elproduksjonen alene på Egå renseanlegg. Prosjektet støttes av EUDP med omtrent 8 millioner DKK.

For å oppnå denne store energimessige gevinsten er det nødvendig å benytte flere teknologier og en av de viktigste elementene i den kommende utbyggingen vil derfor være å sikre synergier mellom nye teknologier, prosesser og komponenter.

Ta et virtuelt skritt inn i det kommende nye kjele- og filterrommet. 

Prosjektets grunntanker er:

  • Dynamisk uttak av karbon via Salnes®-filtere for maksimering av karbontilførsel til ny råtnetank. Med Salnes®-filtere er det ikke nødvendig med store og dyre primærtanker, som ofte medfører luktproblemer. Salnes®-filtere kan derfor benyttes på renseanlegg tett på byområder.
  • Rejektvannbehandling med Anammox-bakterier (DEMON®), som minimerer den interne nitrogenbelastningen samt forer prosesstanker med Anammox-bakterier.
  • «Kald Anammox»-prosess i prosesstanker (EssDe®). Anammox-bakterier i prosesstanker renser spillvannet med et redusert forbruk av karbon og oksygen, og det kan tas ut mer primærslam enn på tradisjonelle anlegg
  • Høyeffektivt gassgeneratoranlegg for strøm- og varmeproduksjon basert på produsert biogass
  • Ytterligere el-produksjon på en ORC (Organic Rankine Cycle). Overskudd av varmeenergi benyttes til fordamping av et drivmiddel som driver en turbin med generator. Dette kan produsere ytterlige 10% flere kWh og dermed øke salget til el-nettet. I stedet for å blåse varmen ut i atmosfæren produseres strøm!
  • Avslutningsvis en grundig gjennomgang av alle renseanleggets installasjoner med tanke på energioptimalisering. 

Renoveringen av Egå renseanlegg utføres av EnviDan A/S sammen med Per Aarsleff A/S. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med de nederlandske selskapene Grontmij og Eliquio som leverandører av henholdsvis EssDe® og DEMON® samt Salnes® som leverandør av båndfiltre.