False

Envidan har kjønnsbalanse som mål i 2030

08.03.2023

50/50. Slik skal fordelingen av mannlige og kvinnelige ansatte i Envidan være i 2030, hvis det er opp til hovedstyret i Envidan.

I dag er fordelingen av menn og kvinner blant de ansatte i Envidan 67 % menn mot 33 % kvinner. Tallene dekker alle Envidan-ansatte på tvers av Danmark, Norge og Sverige og reflekterer også at kvinner utgjør 33 % av de som er tatt opp til landets STEM-programmer (Science, Technology, Engineering, Mathematics), som ingeniørprogrammene tilhører.

Ambisiøst, men realistisk mål
Det er fortsatt en vei å gå hvis Envidan skal nå målet om en 50/50-fordeling av menn og kvinner, med plass til en margin på +- 10 %.

«Vi vet at det vil kreve en innsats for å nå målet vårt om en lik fordeling av menn og kvinner i 2030, og vi går inn i oppgaven med ydmykhet. Første steg på veien er å sette konkrete mål for likestilling, slik at vi har noe å jobbe med og måle mot», sier administrerende direktør for Folk & Kultur, Gitte Mønsted Hansen.

Mangfold fører til innovasjon
Envidans visjon er å bli Nordens ledende vannspesialist. Skal den visjonen nås krever det en mangfoldig arbeidsstyrke, ifølge administrerende direktør i Envidan, Ole Fritz Adeler:

«Skal fremtidens ingeniørløsninger innen vann og energi reflektere samfunnet vi lever i, må vi inkludere så mange ulike perspektiver og ferdigheter som mulig. Bare slik kan vi skape de beste og mest innovative løsningene på de mange samfunnsutfordringene som vannbransjen må bidra til å løse. Det inkluderer alt fra klimatilpasning og sikring av rent drikkevann til behandling av avløpsvann og restaurering av natur- og vannmiljøer.»

Bedrifter jobber sammen for å fremme kjønnsmangfold
I tillegg til de fastsatte målene har Envidan også signert Dansk Industris «Gender Diversity Pledge», som består av 16 prinsipper som har som mål å sikre større kjønnsmangfold i næringslivet. Prinsippene omfatter bl.a. støtte til øremerket pappaperm, dele data om kjønnssammensetning og bidra til å bryte ned kjønnsstereotypier i utdanningsvalg.

«Kjønnsmangfold starter på toppen av organisasjonen. Det er nettopp derfor Envidans ledelse har tatt det inn i sitt strategiske arbeid for den samlede virksomheten», forklarer Gitte Mønsted Hansen.

Å forholde seg til kjønnsmangfold er imidlertid ikke noe nytt hos Envidan. Som en del av strategien for å oppnå større kjønnsmangfold, har Envidan i 2018 opprettet en mangfoldsgruppe med ansatte fra ulike deler av organisasjonen. Gruppen kommer jevnlig med konkrete forslag til initiativ og handlinger som støtter Envidans likestillingsmål og de 16 prinsippene i Dansk Industris Diversity Pledge.

«Vi tror at mangfold er veien videre og i fremtiden vil vi forhåpentligvis lykkes med å ha en mangfoldig arbeidsstyrke som er bredt representert når det gjelder parametere som alder, etnisitet og kjønn. For én ting er sikkert: Vi trenger en bred palett av kunnskap og ferdigheter for å utvikle fremtidens grønne og blå løsninger», avslutter Ole Fritz Adeler.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Ole Fritz Adeler: ofa@envidan.dk, +45 30 90 46 64

Gitte Mønsted Hansen: gmh@envidan.dk, +45 30 29 31 21