EnviDan søker prosessingeniører og VA-ingeniører til sitt Oslokontor

24.10.2018

Vil du være en del av en virksomhet i vekst, hvor faglig utvikling er en del av forretningsmodellen?
Så har vi bruk for deg hos EnviDan Momentum AS!

I øyeblikket utvikler vi oss på flere fronter og søker derfor ingeniører innenfor hele VA-faget til vårt Oslo kontor. Likevel er vår første prioritering og ansette flere prosessingeniører. Du vil bli en del av et nyoppstartet team av erfarne ingeniører, som allerede er godt i gang med flere store oppgaver i vår nystartede avdeling.

EnviDan Momentum er en del av et større nordisk konsern, hvor morselskapet EnviDan holder til i Danmark. Konsernet har samlet over 200 ingeniører med spisskompetanse innenfor miljø, vann og avløpssektoren. Sammen med våre danske og svenske kollegaer har vi stor tverrfaglig kompetanse og erfaring som rådgivende ingeniører og økonomer.

EnviDan Momentum holder til i Oslo og ble startet i 2004. I dag er vi 15 ansatte som består av siviløkonomer og VA-ingeniører. Vi startet opp med en regulær ingeniøravdeling i Oslo 1. nov. 2017 og er i dag 3 ingeniører som jobber tett sammen med de andre avdelinger EnviDan har i Norden.

Vi forestiller oss at du har:

  • Ingeniør- eller sivilingeniør utdannelse med minst fem års erfaring innenfor VA-faget innen vann, overvann, avløp eller prosess (avløp).
  • Lyst til å tenke nytt og har evne til å jobbe både selvstendig og i team i en bransje som er i stadig utvikling
  • Solid prosjektledererfaring og prosjekteringskompetanse.
  • Gode kunnskaper i norsk skriftlig og muntlig
  • Godt humør og sans for humor -  selv i en travel hverdag

Vi tilbyr:

  • En attraktiv stilling med gode utviklingsmuligheter
  • Være en del av et lite team i utvikling med mulighet til å forme din egen og avdelingens fremtid
  • Prosjektarbeid og rådgivning rettet mot nye og eksisterende kunder
  • Faglig og interessant miljø med store fagmiljøer innen alle grener innenfor VA sektoren
  • Fagsamlinger, studieturer og ulike sosiale arrangementer

Vi tror at innovasjon i vannsektoren er en nødvendighet – og så er det gøy

Vi vil bidra til løsningen av morgendagens utfordringer og vi tror at innovasjon er det som skal til, ikke bare for oss men for hele den norske vann og avløpssektor. Derfor reinvesterer vi 20 % av overskuddet i innovasjon av nye løsninger og teknologier i tett samarbeide med kommuner, private og interkommunale selskaper. Innovasjon er gøy og utfordrende for våre medarbeidere, og det er en integrert del av de løsninger vi tilbyr våre kunder, og det vi tilbyr deg som medarbeider. Hos oss er dine inputs med på å skape den videre utvikling.

Hos EnviDan Momentum blir du en del av en engasjert og ambisiøs organisasjon hvor det er rom for å tenke utenfor boksen, og hvor dine gode idéer blir hørt. Samtidig er vi en arbeidsplass, hvor fleksibilitet og medinnflytelse er noe vi praktiserer, og hvor sparring og kunnskapsdeling er en naturlig del av arbeidshverdagen.

Vi leverer bæredyktige og helhetlige løsninger for et godt miljø, hvis du vil med ombord så send din søknad med CV og aktuelle vedlegg til Kristian Enevold Henriksen på epost keh@envidanmomentum.no senest 15.02.2017. Intervjue holdes fortløpende.   

For supplerende informasjon om stillingen er det bare å ta kontakt med Kristian på telefon 469 05 925.