False

NYTT BIOGASSANLEGG I SKIVE SETTER NYE STANDARDER

Det nye anlegget er det første blant de større danske biogassanleggene som har etablert både en konvensjonell og en økologisk linje.

Det nye biogassanlegget i Skive, GreenLab Skive Biogas ApS, har satt nye standarder innen produksjon av biogass. Anlegget leverte den første oppgraderte biogassen til naturgassnettet den 11. desember 2019, og fremstår i dag – hvor det er fullstendig ferdigstilt – som et godt eksempel på hvor langt utviklingen innen biogassindustrien har kommet.

GreenLab Skive Biogas er godkjent til å behandle opptil 500.000 tonn biomasse pr. år bestående av husdyrgjødsel samt forskjellige restprodukter fra industri og landbruk. Ved anlegget har det vært stort fokus på at disse restproduktene i størst mulig grad skal stamme fra lokalområdet, og anleggets mottaks- og behandlingsutstyr er optimalisert ut ifra dette prinsippet. Det betyr blant annet at det i større grad behandles dypstrø og frøgress fra lokale bønder enn glyserin og gjærfløte fra industribedrifter som ligger langt unna lokalområdet – i noen tilfeller også fra utenlandske fabrikker.

Anlegget er det første store biogassanlegget, hvor det er etablert både en konvensjonell og en økologisk linje. De to linjene holdes atskilt hele veien i prosessen fra gylle til biogass. Det eneste som er felles er gassystemet.

Oppgradert biogass leveres til naturgassnettet

Biogassen som produseres blir oppgradert og tilført i naturgassnettet og kan utnyttes av alle forbrukere som er knyttet til naturgassnettet. Dermed bidrar GreenLab Skive Biogas til å redusere forbruket av fossilt brensel.

Den avgassede gyllen sendes tilbake til de 69 omkringliggende gårdene, som forsyner anlegget med husdyrgjødsel. Den avgassede gyllen avgir ikke metan, lukter mindre og fungerer mer effektivt som gjødsel enn gylle som ikke har vært en tur innom biogassanlegget. Dette er fordi den nå også inneholder næringsstoffer fra restproduktene som også behandles på biogassanlegget.

Anlegget oppfyller FNs bærekraftsmål 12 om ansvarlig forbruk og produksjon. Som byggherrerådgiver har EnviDan stått for prosjekteringen av anlegget, byggingen av de tekniske systemene, som prosess- og rørsystemene, samt håndtert deler av myndighetsarbeidet.

I byggefasen har EnviDan håndtert tilsynsoppgaven og kontakten med de enkelte entreprenørene.

Lokal forankring

Energiselskapet E.ON eier 50 % av GreenLab Skive Biogas, mens de resterende 50 % eies av en gruppe lokale bønder og bedrifter. Denne eierskapsmodellen sikrer en sterk lokal forankring rundt anleggets etablering og drift.

Biogassanlegget leier i GreenLab Skive næringspark, hvor det foregår fullskala utvikling og tester av fremtidens energiformer, grønn omstilling og innovative løsninger på energiområdet.

Carl Hvid  Stephansen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Carl Hvid Stephansen

+45 50 50 22 07