False

Ice Pigging

Utviklingsprosjekt

Ice Pigging er en ny metode hvor slush-ice erstatter den tradisjonelle skylleprosessen og renseplugg. 

​Den umiddelbare miljømessige gevinsten er en bedre drikkevannskvalitet. Etter rensing faller vannets innhold av jern og mangan samt stoffer som for eksempel arsen, som binder seg til disse. Metoden sikrer også en ressursmessig besparelse av drikkevann. Den tradisjonelle skyllemetoden krever lengre behandlingstid og dermed medfører et større vanntap enn Ice Pigging. Rene rør medfører energibesparelser.

Rensing minsker trykktapet både ved å fjerne tilstopping og ved å redusere rørveggenes ruhetsfaktor. Selv små forbedringer i trykktapet er viktige siden vannledninger er i kontinuerlig drift.

Prosjektet er støttet av MUDP (Miljøteknisk Utviklings- og demonstrajonsprogram)

De forsyningsselskapene som har vært så uheldige at de har blitt rammet av en kraftig bakterieforurensing kjenner til den påfølgende langvarige prosessen med desinfeksjon og skylling av rør. Ice Pigging kan potensielt forkorte denne prosessen. Dermed sparer man vann og desinfeksjonskjemikalier som for eksempel klor. I tillegg bemerkes det at isen er harmløs i miljømessig og toksikologisk henseende.

I prosjektet deltar, i tillegg til EnviDan, Aarhus Vand, TREFOR og Via University College. EnviDan er prosjektleder. 

Gudmundur  Andresson

Kontakt meg for mer info

Gudmundur Andresson

+45 26 77 47 33