False

Ingeniørtjenester

Hos EnviDan er vi eksperter på avansert vann- og spillvannsbehandling, klimatilpasning, natur og vannmiljø, biogass og fjernvarme. Vi har også portalløsninger med et bredt og nyskapende spekter av programvare som letter hverdagen hos mange skandinaviske kommuner og forsyningsselskap.

Presset på den danske vann-, spillvanns- og energisektoren har aldri vært større og vi er overbeviste om at høyere energieffektivitet,

økt klimainnsats og bedre ressursutnyttelse er nøkkelen til et bedre miljø og en mer effektiv forsyningssektor som gir større verdi for samfunnet. Det syns i vår oppgaveløsning og prosjekttilnærming hvor vi setter fagkompetanse høyest, uansett om vi prosjekterer renseanlegg, vannverk, avløpssystem, biogassanlegg eller lignende.