False

Arealplanleggning og vei

Vi kan tilby tjenester innen rådgivning, prosjektering, bygge-/prosjektledelse og utarbeidelse av reguleringsplaner. Envidan har sentral godkjenning innen VVA og oppmålingsteknisk prosjektering.

Våre tjenester:

 • Utarbeidelse av reguleringsplaner
 • Planfaglig bistand
 • Rehabilitering, nyanlegg og feltutbygging innen VVA.
 • Overføringsledninger, forsynings- og fordelingsanlegg for vann- og avløpssystemer.
 • Trykkøknings- og avløpspumpestasjoner
 • Overvannshåndtering fra veier, plasser og bebyggelse
 • Kostnadsbergning og kostnadseffektivisering av VVA-anlegg.
 • Alternative minianlegg for vann og avløp ved for eks. hyttefelter og få husstander.
 • Prosjektering og planlegging av veier, plasser og kryssløsninger
 • Masseberegning av grunn- og terrengarbeider
 • Utarbeide tilbudsbeskrivelser og mengdeoppsett
 • Prosjektledelse, byggeledelse og kontrahering av entreprenører eller underkonsulenter.
 • Utarbeidelse av stikningsdata og oppmålingsteknisk bistand.
 • 3D-tegning og visualisering
 • Utarbeidelse av prospekter
 • Utendørs støyberegning
Kristian Enevold

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Kristian Enevold

+47 46 90 59 25