False

Avløpsteknikk

Som sparringspartner for forsyningsselskaper og kommuner designer og prosjekterer vi fremtidens avløpssystemer. Vi er eksperter innenfor hydrauliske beregninger, planlegging og LAR-løsninger, som i høy grad setter dagsordenen for måten vi utvikler avløpssystemer i dag.

Vi leverer blant annet profesjonelle og gjennomarbeidede struktur-, spillvanns- og kloakksaneringsplaner, og vi forstår viktigheten av et grundig analyse- og modellarbeid. Derfor har vi også et stort og meget spesialisert team av hydraulikere som ved hjelp av de nyeste 

modellberegningsverktøyene gir våre kunder det optimale beslutningsgrunnlaget. Vi har et dedikert anleggsteam, som er ansvarlig for prosjektering, levering og tilsyn. Vi har gode erfaringer med arbeid både i tradisjonelle samarbeidsformer og i partnerskap.

Vi er en av Danmarks mest erfarne rådgivningsvirksomheter når det gjelder arbeid i partnerskap. Vi har vært en del av partnerskapssamarbeidet hos Aarnus Vand siden 2006, og har dessuten mye erfaring fra andre forsyningsselskaper, som for eksempel VandCenterSyd og Silkeborg Forsyning. 

Ole Munk  Nielsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO