Hydraulisk modellering

Vi har ett stort team innenfor hydraulisk modellering og vi har et sterkt faglig miljø som gir våre medarbeidere optimale betingelser for å være i forkant for å gi våre kunder de beste hydrauliske modeller til den konkrete oppgaven. Våre hydraulikere er spesialister innenfor deres felt og er komfortable med både MIKE URBAN, MIKE FLOOD, MIKE SHE og MIKE HYDRO River, samt SCALGO og VASP.

Vi leverer rådgiving på høyeste spesialistnivå, og er et av de ledende firmaene innenfor beregnings- og analyseoppgaver innenfor avløpsområdet.

Med utgangspunkt i hydrauliske modeller har vi stor erfaring i oppbygging og kalibrering på bakgrunn av flowmålinger, og kan med eget utstyr tilby flowmålinger med den nyeste teknologien og tolkning av modellresultater.

Ved hjelp av langtidssimulering (MOUSE LTS) gjennomfører vi dynamiske beregninger på lange regnserier, så vi kan beregne gjentagelsesperioder for oppstuvningsnivåer i ledningssystemet og den årlige avlastning fra overløpssystemer i kompliserte systemer.

I etterkant anvendes modellene i vurdering av inngrep samt dokumentasjon av effekten. Vi tilbyr oppsett og vurdering av styringsstrategier for sikring av optimal utnyttelse av eksisterende og fremtidige anlegg.

Ole Munk  Nielsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

test - /Default.aspx?Id=297">HER eller last ned produktblader:

Digitale løsninger fra EnviDan

Vi har en rekke portalprodukter som understøtter løsningene vi tilbyr kommuner og forsyningsselskap. Les mer HER eller last ned produktblader: