False

Entrepriser

EnviDan leverer samlede, driftsklare spillvannsanlegg og tilbyr løsninger som omfatter alle faser av byggearbeidet. Vi kan stå for planlegging, prosjektering, gjennomføring, oppstart, innkjøring og dokumentasjon.

Når entrepriser gjennomføres ved oppføring av renseanlegg eller andre spillvannsinstallasjoner er inngående kjennskap til alle sider ved spillvannshåndteringen en nødvendighet. Vi har en tverrfaglig tilnærming til våre entrepriser og utnytter alle våre kompetanser for å gjennomføre prosjektet optimalt fra design til anlegget er satt i drift.

Vi setter sammen et optimalt team til hver enkelt oppgave, med tverrfaglig sparring og dyktige spesialister med kompetanse innenfor både planlegging, anleggsteknikk, hydrauliske beregninger, prosesstekniske løsninger og så videre.

Vi har erfaring med å levere både komplette, nøkkelferdige anlegg og delleveranser som eksempelvis en komplett slamavvanningslinje eller en ny prosesstank.

Våre totalleveranser inkluderer:

  • Renseanlegg
  • Vannverk
  • Slambehandling
  • Mannskapsbygninger
  • Avløpstekniske løsninger
Kristian Enevold

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Kristian Enevold

+47 46 90 59 25