False

Klimatilpasning

Vi har en holistisk og proaktiv tilnærming til klimatilpasning hvor vi for alvor drar nytte av hverandres kompetanse på tvers av EnviDans ekspertiser. Vi er i forkant og tenker klimatilpasning og skybruddsikring inn i alle våre avløpsprosjekter. Dermed inkluderer fremtidens atskillelses- og renoveringsprosjekter automatisk klimatilpasningstiltak der det gir mening.

Når vi gjennomfører klimatilpasning involverer vi en rekke forskjellige fagspesialister og tilbyr state-of-the-art-løsninger som radarovervåkning, avanserte hydrauliske modeller, simuleringer samt byggbare blå og grønne løsninger til byens rom. 

 

Våre hydraulikere anvender de nyeste modelleringsverktøyene som danner grunnlag for en skybruddsikret og veldokumentert klimatilpasning. Våre planleggere og anleggsingeniører er kreative og innovative mennesker som tenker på helheten og har respekt for de mange interessentene i klimatilpasningsprosjekter.

Vi involverer også våre natur- og vannmiljøeksperter i resipientvurderingen og vi har PhD-utdannede spesialister i rensning av overflatevann. Vi anvender aktiv prosessledelse i interessent- og borgerinvolveringsprosessen for å sikre en smidig og vellykket prosess. 

Mads  Uggerby

KONTAKT MEG
FOR MER INFO