False

Klima- og skybruddsikring

De store klimaendringene stiller stadig høyere krav til klima- og skybruddsikring av byer og landområder for å kunne håndtere større regnmengder, stormflo og økt vannføring i vassdrag.

EnviDan har bygget opp solid erfaring innenfor klima- og skybruddsikring og det er dette solide erfaringsnivået vi utnytter når vi løser fremtidens klimautfordringer.

Vi analyserer data, modellerer vannføring og prosjekterer forslag til klimatilpasning.

Vi har også kompetanse innenfor intelligent styring og sanntidsstyring av vann og kobling mellom nedbør, værvarsler og vannføring.

Som et ledd i arbeidet med en fremtidssikret regnvannshåndtering har EnviDan utviklet et kombinert GIS- og regnearkverktøy som er i stand til å estimere forventede årlige skadeomkostninger ved oversvømmelse samt andre grunnleggende parametere. Slik kan du foreta en bevisst og økonomisk avstemt håndtering av vann ved skybrudd.

Mads  Uggerby

KONTAKT MEG
FOR MER INFO