False

LAR-løsninger

I takt med at det regner mer og med større intensitet er det behov for å håndtere alt eller deler av regnvannet lokalt. Presset på kloakksystemene blir for stort og alt for store regnmengder sendes unødig til renseanleggene. LAR-løsninger (Lokal Avledning av Regnvann) er derfor en integrert del av klimatilpasningen og en naturlig komponent i fremtidens avløpssystemer. Det er mange muligheter for at innbyggerne kan implementere LAR-løsninger på egen grunn.

Vi har erfaring med innbyggerrådgivning, hvor våre regnvannsspesialister gir innbyggerne råd om hagene deres ut fra de konkrete lokale problemstillingene. Vi kan gi råd om grunnforhold, vannets vei på egen tomt, tilknytning til fellessystemet og lignende. 

 

Samtidig innlemmer vi en rekke LAR-løsninger i det offentlige avløpssystemet og implementerer regnbed, renner, vannveier, permeable belegg og så videre, alt etter hva som er den beste løsning i den aktuelle situasjonen.

Vi ser muligheter i de økte regnmengdene. Regnvann er en ressurs og det er viktig at vi utnytter de ressursene vi har. 

Regnvannet gir oss en unik mulighet for å skape rekreative oaser i det offentlige rom. Det handler om å tørre å tenke utenfor boksen, og la regnvannet bli en synlig del av byene våre gjennom en kombinasjon av blå og grønne løsninger.

Mads  Uggerby

KONTAKT MEG
FOR MER INFO