False

VANDVEJEN

I et tverrfaglig samarbeid med vei- og asfaltfirmaet Colas Danmark A/S og landskapsarkitekter fra Schulze + Grassov Aps har vi utviklet et nytt vannhåndterende veisystem med fokus på håndtering av både hverdags- og skybruddsregn på byens overflater, altså vei- og stianlegg, parkeringsarealer og gårdsplasser. Løsningen kalles VANDVEJEN og har et stort fokus på synliggjøring av regnvannshåndteringen samt estetikk og å skape identitet og byrom.

Konkret er det utviklet en rekke vannrennemoduler som, med utgangspunkt i en helhetsorientert tilnærming til det konkrete byrom, kan anvendes i kombinasjon med forskjellige veiprofiler.

Prosjektet er et resultat av  danske Realdanias utviklingsinnsats «Klimaspring» (www.klimaspring.dk), hvor formålet er å gjøre Danmark ledende innenfor klimatilpasningsteknologier og skape både bedre byer og grønn vekst. Løsningen er dessuten utviklet i sammarbeid med Middelfart og Skanderborg kommuner samt deres forsyningsselskaper. Det har i høy grad blitt tatt utgangspunkt i veiens brukere og beboere.

Pilotprosjekter

Det første pilotprosjektet er anlagt på Byskellet i Låsby i Skanderborg kommune. Der har løsningen åpnet et tidligere rørlagt vannløp, som nå løper i en åpen vannkanal langs det ene fortauet. Her gir vannets bevegelse og lyd veiens beboere og brukere en ny opplevelse av vannet og veien. Veivannet håndteres i en estetisk vannrenne i midten av veiens nye v-profil, som styrer eventuelt skybruddsregn og sikrer eiendommene langs veien.

I Middelfart har Søndergade med nye vannkanaler og belegg fått en helt ny og spennende identitet hvor man kan følge vannets vei. En endring i veiens tverrprofil sørger for at vannet fra skybrudd nå holdes og styres på selve veien, mens vannkanalene som er plassert langs det nordlige fortau varierer i karakter alt etter gatens bruk. Kanalene er skiftevis overdekkede med lag av perforert Cortenstål, åpne med rennende vand eller beplantet med stauder og høyt gress. 

Mads  Uggerby

KONTAKT MEG
FOR MER INFO