False

Natur og Vannmiljø

Natur og vannmiljø er i fokus både i et bevarings- og forbedringsperspektiv, men også som en viktig parameter når det er snakk om landbruk, byutvikling og klimasikring. I EnviDan har vi det samme store fokuset på naturen og en fornuftig administrering av den.

Vi gir råd og tilbyr totalentrepriser innenfor natur og vannmiljø.

Våre rådgivere har oppdatert fagkunnskap og kunnskap om offentlige krav og våre spesialister kan eksempelvis hjelpe deg med oppgaver relatert til vassdrag, naturrestaurering, naturforvaltning, miljøvurdering og konsekvensutredninger.

Vi kan bli med på alle stadier av et prosjekt. God dialog med kunden og andre interessenter står i sentrum i alle våre prosjekter.

Mads  Uggerby

KONTAKT MEG
FOR MER INFO