False

Miljøvurdering og konsekvensutredninger

Hensikten med å foreta en miljøvurdering av planer og programmer er å sikre at vurderingen av miljøkonsekvenser og belysning av mulige alternativ foregår mens planene fortsatt er under forberedelse og behandles politisk, altså før de er endelig vedtatt.

Konsekvensutredninger foregår på prosjektnivå og for en del byggeprosjekter er det krav om konsekvensutredning før byggherren får igangsettingstillatelse.

Mads  Uggerby

KONTAKT MEG
FOR MER INFO