False

Naturforvaltning

Vi tar vare på naturen gjennom en rekke forskjellige lover, samt gjennom fredning og utpeking av blant annet verneområder. I praksis består naturforvaltning av tiltak som etablering av innsjøer og gressmark, stell av fortidsminner eller inngrep som er rettet mot spesifikke plante- eller dyrearter. Naturforvaltningen skjer også indirekte gjennom kommuneplanleggingen.

I EnviDan har vi eksperter med mange års erfaring med offentlig naturforvaltning og naturadministrasjon.

 

Vi kan blant annet bistå med:

  • Saksbehandling, tilsynsoppgaver og håndhevelse relatert til beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer og frede områder.
  • Screening og tolking av luftfotokart
  • Utarbeidelse av naturkvalitetsplaner, naturpleie og naturpleieprosjekter, enten det skal fokuseres spesielt på landskap, enkelte arter eller generelt økt biodiversitet.
  • Strategier og planer for bekjempelse av invaderende arter.
  • Gjennomgang av kommunens saksganger for å optimere og tilby IT-løsninger som letter arbeidshverdagen for natur- og vassdragsmedarbeiderne.
  • Utarbeiding av naturvurdering ved miljøgodkjenning av husdyrbruk
  • Naturinformasjonsoppgaver
Mads  Uggerby

KONTAKT MEG
FOR MER INFO