False

Naturrestaurering

Ved naturrestaurering endres et område aktivt for å forbedre naturen og bringe området nærmere sin opprinnelige tilstand. Det er derfor ofte snakk om et komplisert puslespill hvor arealanvendelse, kulturhistorie, hydrologi og naturverdier er noen av brikkene. Kombineres disse elementene korrekt er det mulig å skape synergier som forbedrer både naturen og den generelle landskapsverdien i et område.

I EnviDan er vi eksperter på restaurering av vassdrag og gjenoppbygging av våtmarksområder. Våre kjernemedarbeidere innenfor området har mange års erfaring med prosjektering av løsninger langs små bekker til store våtmarksområder som dekker hundrevis av hektar.

Vi leverer:

  • Konsekvensvurderinger i forhold til vanndirektivets målsettinger. EnviDans eksperter har bidratt med utvikling av de biologiske

indikatorene som benyttes til vurdering av den økologiske kvaliteten og kan derfor tilby rådgivning som sikrer at vassdragsrestaurering tar hånd om både smådyr, fisk og planter.

  • Modellberegninger og utarbeiding av hydrologiske konsekvenskart over den fremtidige avvanning av området. Vi gjennomfører alt fra enkle beregninger i VASP og Mike HydroRiver til kompliserte dynamiske beregninger i Mike-programmene.
  • Eiendomsmessige forundersøkelser som kombinerer biologiske og juridiske kompetanser med sterk landbruksfaglig kunnskap
  • Løsninger som ivaretar lovgivningen på området. EnviDan benytter alle relevante opplysninger i planleggingsarbeidet, herunder naturbeskyttelse, arealanvendelse, infrastruktur og den historiske tilstanden i området.
  • Totalentrepriser hvor vi tar hånd om prosjektet helt fra idéfasen til anleggsfasen er fullført
Mads  Uggerby

KONTAKT MEG
FOR MER INFO