False

Vassdrag

EnviDan innehar nødvendig kompetanse til å utarbeide faglig robuste løsninger som både tar hensyn til vassdragsbiologien og -lovverket, samtidig som vi benytter de nyeste tekniske løsninger og hjelpemidler. Vi utfører:

  • Alle former for vannspeilsberegninger og vi kan blant annet regne i MIKE11 og VASP. Vi bistår med utarbeidelse av avvanningsmessige konsekvenskart for våtmarksområde- eller vassdragsprosjekter.
  • Fysiske og biologiske undersøkelser av vassdrag. Vi kan for eksempel avdekke om målsettingen er oppnådd, samt vurdere hva som skal til før målsettingen nås. Biologiske vurdering ved utslipp av miljøfremmede stoffer
  • Konsekvensvurdering av hydrauliske belastninger eller redusert vannføring
Mads  Uggerby

KONTAKT MEG
FOR MER INFO