False

Planlegging og myndigheter

Kvalifisert planlegging av fremtidens renseanleggsstruktur

For å imøtekomme fremtidens krav til effektiv spillvannsrensning, benchmarking på drift, energioptimering og lignende, arbeider vi fokusert og målrettet med den fremtidige renseanleggstrukturen i Skandinavia.

Vi anvender vår omfattende kunnskap om prosessoptimering, BAT-teknologier, renseanlegg, avløpssystemer og resipienter for å ta hensyn til alle aspekter i planleggingen. til at komme hele vejen rundt om planlægningen Vi ser på hver enkelt oppgave med friske øyne og vi er ikke redd for å tenke utenfor boksen når det gjelder å finne nye veier som kan bidra til å forbedre strukturen til fordel for økonomien og miljøet.

I tillegg bidrar vi til en planlegging som er effektiv, langsiktig og som harmonerer med intensjonene i vannplanene.

Våre team inkluderer prosess-, bygnings-, maskin og el-ingeniører, og vi utnytter all vår kompetanse for å levere en løsning som avdekker alle aspekter ved det konkrete prosjektet. EnviDan investerer hvert år 20% av overskuddet i innovasjon og utviklingsprosjekter. Utviklingsprosjektene gjennomfører vi sammen med våre kunder, offentlige myndigheter, utdannelsesinstitusjoner og lignende. Det sikrer at vi alltid er med helt i front når det gjelder å planlegge morgendagens renseanlegg.

Vi har også en rolle som brobygger, hvor vi styrker og styrer samspillet mellom myndigheter, kunde, entreprenør, prosjektrådgiver og så videre, i alle faser av prosjektet. Vi fasiliterer kommunikasjonen mellom de involverte partene og kan stå for den muntlige og den skriftlige kommunikasjonen.

Utslipps- og tilknytningstillatelser

Vi har mye erfaring med vurdering av konsekvenser for miljøet, belastning for resipienten, stofftransportbetraktninger og så videre. Ved store saksmengder kan vi derfor med fordel lage det saksforberedende materialet, slik at de oppstilte tidsplanene overholdes.

Vi utarbeider gjerne overordnede retningslinjer som kan lette saksbehandlingen og strømlinjeforme servicen til innbyggerne. Vi kan foreta en grundig gjennomgang av kommunens vannmiljømessige forhold og basert på denne kan vi sette opp de riktige retningslinjene. Disse kan redusere tidsforbruket per sak, uten at det går utover kvaliteten.

Kristian Enevold

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Kristian Enevold

+47 46 90 59 25