False

Prosesser og teknologier

I EnviDan er vi spesialister på rensning av spillvann. Vårt fokus er rettet mot å implementere bærekraftige og energiproduserende løsninger, uten å gå på akkord med rensekvaliteten.

Vi har et sterkt team av prosessingeniører. Deres faglige kompetanse kombinert med mye erfaring i bransjen setter dem i stand til å være fremst i arbeidet med å finne de beste løsningene som tar hensyn til både renseprosessen og miljøet rundt. Vi tror på at optimale renseresultater kan oppnås uten at gå på akkord med bærekraften.

Vi tilbyr dokumenterte metoder for å analysere og identifisere muligheter for energioptimering. I vår verktøykasse har vi en rekke online-styringssystemer som fasiliteter det daglige arbeidet og sikrer kontinuerlig optimering av driften på både renseanlegg, vannverk og pumpestasjoner. 

EnviDan investerer hvert år 20% av overskuddet i utvikling og innovasjon. Sammen med våre kunder og ledende utdanningsinstitusjoner bidrar vi til en rekke MUDP, VUDP og andre utviklingsprosjekter, hvor fremtidens prosessteknologiske løsninger finnes og testes.

Spør oss når du trenger:

  • Idékatalog for fremtidige utbygginger
  • Energioptimering
  • Anvendelse av nye renseteknologier
  • Prosessoptimering
  • Prosesservice/-veiledning
  • Online styring
  • Implementering av elektronisk driftsjournal
  • Beregning av grunnlag for særbidrag

 

Kristian Enevold

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Kristian Enevold

+47 46 90 59 25