False

Prosjektering og oppføring

Prosjektering og oppføring av spillvannstekniske anlegg er en naturlig del av vår hverdag. Vi gjennomfører hvert år en lang rekke prosjekteringsoppgaver for våre kunder. Vi prosjekterer alltid i tett dialog med byggherren, og tror på at en involverende prosess skaper et unikt rom for gjensidig utveksling av idéer og erfaringer.

Vi detaljprosjekterer renseanlegg ned til den minste detalj, og benytter oss av alle kompetanser på huset for å finne den teknisk beste løsningen til en riktig pris.

Når vi sitter som rådgiver på et prosjekt er det vårt ansvar å tenke på alle detaljer og sørge for at oppgaven blir utført i tide, til riktig pris og med den best tilgjengelige teknologien (BAT).

Vi har fokus på flere parametere når vi skal utarbeide et vellykket renseanleggsprosjekt:

Byggherreinvolvering
Vi involverer alltid byggherren så mye som mulig i utviklingsprosessen for å avstemme forventninger.

Forundersøkelser og besiktigelser
Vi lager grundige forundersøkelser og besiktiger anlegget så mange ganger som er nødvendig for å få med alle detaljer.

Lytter til driftspersonalet
Vi lytter til medarbeidernes ønsker og behov. Det er dem som skal stå for den daglige driften og deres input er vår rettesnor.

Anbud og tilsyn

Vi har mye erfaring med anbud av både hoved- og fagentrepriser og som prosjektrådgivere er vi ansvarlige for at anbudsmaterialet inneholder alle nødvendige opplysninger, slik at vi får det riktige anbudet første gang. Samtidig har vi stor erfaring med evaluering og vurdering av anbud ut fra de oppsatte kriteriene slik at vi sikrer en god og rettferdig tildelingsprosess.

Det høye faglige nivået er en forutsetning gjennom hele prosjektforløpet for oss. Derfor er det også som oftest det samme teamet som prosjekterer og fører tilsyn. Det er viktig at den som fører tilsyn føler eierskap og har en faglig stolthet ved prosjektet. På den måten sikres et kritisk, men konstruktivt tilsyn.  

Prosessen utføres i 3 enkle steg – enklere blir det ikke:

  1. Prosjektene opprettes i EnviTilsyn via portalen og alle relevante spørsmål settes opp i en mal som enkelt endres og vedlikeholdes av medarbeideren selv.
  2. Medarbeideren utfører tilsynet og registrerer samtidig sine svar direkte via EnviTilsyn-appen.
  3. Når tilsynet er fullført og avsluttet på appen, sendes tilsynsrapporten automatisk i retur til portalen, hvor den blir registrert med det samme.

I de tilfeller hvor den tilsynsførende har flere tilsynsprosjekter finner EnviTilsyn alltid selv det prosjektet som er nærmest telefonens geografiske posisjon. Dermed behøver man ikke gå gjennom mange prosjekter for å finne det som er riktig.

Kristian Enevold

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Kristian Enevold

+47 46 90 59 25