Selvkost

EnviDan Momentum har siden 2003 utviklet og levert selvkostverktøy til norske kommuner og selskaper. Våre løsninger er ledende på markedet og våre ansatte har inngående kompetanse om bransjene vi jobber med og produktene vi leverer. Alle konsulentene i EnviDan Momentum er siviløkonomer med spesialisering innen selvkost og kommunal regnskapsføring.

Kundene er fundamentet for vår virksomhet. Derfor besøker vi kundene våre, som blant andre består av mer enn 250 norske kommuner, i snitt to ganger årlig. Vi er også opptatt av kunnskapsdeling og avholder årlig flere kurs for våre kunder.

Per i dag er vi eneste leverandør av selvkostsystem med tilhørende konsulentbistand og er for de fleste norske kommuner den eneste naturlige samarbeidspartneren på dette feltet.

Last ned

Les vår brosjyre om fordelene med EnviDan Momentums selvkostmodeller