False

Selvkost i kommuner

Momentum Selvkost Kommune

Er gebyrene i din kommune beregnet i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets nyeste retningslinjer for betaling av selvkost?

EnviDan Momentums selvkostverktøy kan benyttes på alle kommunale tjenester som skal beregne selvkost i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer – eksempelvis vann-, avløp- og renovasjonstjenester, byggesak, kart, oppmåling og feiing

EnviDan Momentum har utviklet selvkostmodeller som håndterer både kommunal- og norsk standard kontoplan. Det som kjennetegner våre selvkostmodeller er at de alltid er oppdatert i henhold til gjeldende lover og regelverk og er enkle å bruke. Kort oppsummert inneholder våre selvkostmodeller:

  • Opptil 12 tjenester i samme fil
  • Enkle og raske løsninger for å inkludere og ekskludere kontosteder og kontoer
  • Et samlet anleggsregister for alle gebyrområdene
  • Grafiske fremstillinger av gebyrsatser og kostnadsutvikling.
  • Gode simuleringsmuligheter og valgmuligheter i forbindelse med fondsbruk
  • Forslag til regnskapsføring av fond
  • Enkle menyer slik at brukere selv kan benytte modellen ved etterkalkyle og budsjett
  • Fleksible presentasjoner og rapporter

Ved bruk av vår modell unngår du store uforutsette svingninger i gebyrstørrelser. Vi bistår i dag 300 kommuner og renovasjonsselskaper årlig med å sørge for rettferdige og korrekte gebyrer til sluttbrukerne.

Våre konsulenter kommer gjerne og holder en uforpliktende demonstrasjon av våre selvkostverktøy. Kontakt oss i dag på telefon 22 36 01 60 eller på mail: demonstrasjon@selvkost.no

Rådgivining innen selvkost

EnviDan Momentum har gjennom en lang rekke prosjekter i norske kommuner og selskaper opparbeidet seg ekspertise om alt som omhandler selvkost. Vår ekspertise er derfor godt benyttet av kommunene ved utarbeidelse av gebyrforskriftergebyrregulativ og kostnadsanalyser innenfor gebyrområdene.

Eksempelvis utfører EnviDan Momentum analyse av selvkostgrunnlaget per sakstype i gebyrregulativet til kommunen. For tjenestene reguleringsplan, byggesak og oppmåling skal selvkost tilstrebes i den enkelte sak samtidig som gebyrinntektene ikke skal overstige samlet gebyrgrunnlag. Siden 2009 har gebyrnivået for disse tre områdene i snitt økt med over 65 % på landsbasis. Det er derfor ikke usannsynlig at mange kommuner nå nærmer seg full kostnadsdekning. Dermed er det desto viktigere å ha kontroll på kostnadsdekningsgraden for hver enkelt sakstype. En slik analyse vil gi kommunen bedre kontroll over kostnadskomponenter og gebyrgrunnlaget i de enkelte sakene, noe som vil gjøre at gebyrfastsettelse i fremtiden i større grad kan være i tråd med retningslinjer for beregning av selvkost i fremtiden og i tillegg innfri i departementets dokumentasjonskrav til beregning av sakstypenes kostnadsgrunnlag.

Last ned

Les vår brosjyre om fordelene med EnviDans selvkostmodeller