False

Kommunesammenslåing

Som Norges ledende konsulentselskap innen selvkost har vi allerede bistått flere kommuner i sine prosesser knyttet til sammenslåing. Vi har også erfaring med sammenslåinger som skjer i flere ledd, hvor to eller flere kommuner slår seg sammen først, før en ny kommune kommer inn senere. I et selvkostperspektiv er målet å gjøre sammenslåingen så rettferdig og effektiv som mulig, både for innbyggerne og for kommune. For å oppnå dette må kommunene:

  • Utarbeide felles forskrifter og gebyrregulativ
  • Håndtering av ulike saldoer på selvkostfond/fremførbare underskudd
  • Budsjettering for første sammenslåtte årstall
  • Justeringsforpliktelser

Vi har mye erfaring og god kompetanse på å utforme forskrifter med tilhørende regulativer for alle selvkostområdene. Du kan lese mer om vårt arbeid innenfor utarbeiding av forskrifter og regulativer HER. Vi har erfaring med å bistå i utarbeidelse av en strategi for håndtering av tjenestenes balanseverdier på sammenslåingstidspunktet. Dette innebærer en analyse av kommunes selvkostfond og fremførbare underskudd som leder til alternative strategier for å ivareta generasjonsprinsippet. En naturlig del av sammenslåingen er oppsett av felles selvkostmodeller for den sammenslåtte kommunen og utarbeidelse av budsjett. Vi har erfaring i å bistå kommuner i arbeidet med å avklare om sammenslåingen innebærer en overdragelse etter merverdiavgiftslovens regler om justering.