False

EnviDan Momentum holder jevnlig kurs i retningslinjene for beregning av selvkost i ditt nærområde. I tillegg har vi to årlige brukerkurs i Oslo hvor det gis inngående kunnskap i hvordan Momentum Selvkost Kommune skal benyttes til etterkalkulering og budsjettering av kommunale betalingstjenester.

Hvis din kommune ønsker eget kurs for kommunens ansatte i våre eller deres lokaler tilbyr vi skreddersydde kurs. Ta kontakt hvis dette er aktuelt.

Ved spørsmål angående kurs ta kontakt med kursansvarlig i EnviDan Momentum Pramila Olsen på telefon 481 10 184

Aktuelle kurs

Selvkost for reguleringsplan, byggesak og oppmåling

Kurset er spesielt innrettet mot selvkostberegninger for reguleringsplan, byggesak og oppmåling og egner seg for ansvarlige for selvkostberegninger av disse tjenestene. Kurset vil blant annet behandle retningslinjene, overordnet lovverk, høyesterettsdommen om selvkost i den enkelte sak, samt hvordan lokal gebyrforskrift kan utformes for å unngå at gebyrer blir urimelig store.  

Kursavgift:

kr 5.000 (inkludert lunsj og forfriskninger under kurset)

Tidspunkt: 

Tirsdag 10. oktober 2017, kl. 10:00 til kl. 14:00

Sted:   

EnviDan Momentums lokaler i Blindernveien 5, Oslo

Påmeldingsfrist:  

Mandag 25. september 2017

Brukerkurs – Etterkalkulering i EnviDan Momentums selvkostmodell

Kurset er lagt opp interaktivt og casebasert. Kursdeltakerne vil i løpet av kurset utarbeide et budsjett for VAR-tjenestene på egen PC. Kursleder vil gjennomgå steg for steg hvordan man benytter Momentum Selvkost Kommune til å gjennomføre en etterkalkyle for 2017. Gjennomgangen vil dekke hele prosessen, herunder analyse av drift- og investeringsregnskap, samt kalkylerente. Kursets målgruppe er alle som vil lære mer om bruken av Momentum Selvkost Kommune.

Kursavgift (halvpensjon): kr 8.500 (inkludert lunsj begge dager)
Tillegg for middag: kr 750 (middag med to enheter drikke)
Tidspunkt:      Onsdag 1. november kl. 10.00 til torsdag 2. november kl. 14.00
Sted: Radisson Blu Oslo Plaza, Oslo (like ved Oslo S)
Påmeldingsfrist:     Mandag 25. september 2017
Verktøy:  Deltakere må benytte egen PC (Vi anbefaler at det er installert Excel 2010, 2013 eller 2016)
Overnatting: 

Det er reservert hotellrom deltakerne kan bestille fra på Radisson Blue.Pris (ikke inkludert i kursavgift): kr. 1.895,- per natt (enkeltrom). Deltakerne må selv kontakt hotellet og oppgi følgende kode ved bestilling:

Bestilling må gjøres senest

Beregning av Selvkost – Hva innebærer retningslinjene i praksis?

Kurset vil gi deg svar på hvilke utfordringer du må håndtere i praktiseringen av departementets retningslinjer for beregning av selvkost. Hva sier retningslinjene? Hva innebærer dette i forhold til regnskapsføring og budsjettering? Hvordan påvirkes kommunekassen av selvkostberegningene? Hvilke fallgruver må du være oppmerksom på? I tillegg til fokus på de tradisjonelle VAR-tjenestene vil kurset også omhandle feiing, reguleringsplan, byggesak og oppmåling.

Kursets målgruppe er alle som arbeider med eller er interessert i selvkostberegninger.

Kursavgift

kr 5.000 (inkludert lunsj og forfriskninger under kurset)

Tidspunkt:      Onsdag 22. november, kl. 10:00 til kl. 16:00
Sted: EnviDan Momentums lokaler i Blindernveien 5, Oslo
Påmeldingsfrist:     Mandag 6. november