False

Renovasjon

Klima- og miljøverndepartementet har uttalt at en kommune ikke kan organisere seg bort fra selvkostreglementet. Dette betyr at alle renovasjonsselskap, uavhengig av organisasjonsform, må ha på plass et selvkostregnskap. EnviDan Momentum bistår flere ledende renovasjonsselskaper med selvkostberegninger og er landets ledende aktør innen dette fagfeltet.

Momentum Selvkost Renovasjon (MSR) er et selvkostverktøy som er tilpasset renovasjonsselskaper.  Verktøyet muliggjør riktig fordeling av kostnader til næringsavfall og husholdningsavfall i henhold til reglene mot kryssubsidiering.

EnviDan Momentum bistår også kommuner og renovasjonsselskaper med utarbeidelse av forskrifter og gebyrregulativ.