False

Innovasjon i EnviDan

Våre kunder etterspør det. Medarbeiderne etterspør det. Markedet krever det. Innovasjon er en viktig hjørnestein i EnviDans utvikling. 

Vi har et innovasjon- og utviklingssetup som sikrer at alle forretningsområder er representert. Vår setup sikrer også at de helt riktige medarbeiderne deltar i prosjekter hvor det er relevant.

Vår innovasjonsprosess er strukturert uten å være rigid, fordi vi tror på at kreativiteten har frihet til å utfolde seg når rammene er på plass. Vi går etter både de lavt- og de høyt-hengene eplene. Vår innovasjonsprosess består av seks faser, hvor hver fase avsluttes av en 'Gate', som inkluderer en beslutning om hvorvidt prosjektet skal fortsette. De seks fasene i vår innovasjonsprosess er vist nedenfor og er: idéfasen, idémodning, konseptualisering, utvikling, implementering og oppskalering. 

Vi avholder 'eplemøter' flere ganger i året, hvor vi blant annet snakker om innovasjonsstrategier, behandler utviklingsprosjektsøknader, premierer de beste idéer fra idétanken vår og mye annet. 

Våre innovative løsninger skapes som oftest i samarbeid med kundene eller samarbeidspartnerne våre, og på tvers av avdelingene i EnviDan. Vårt viktigste mål er å skape verdi for kunden og derfor lytter vi alltid til deres ideer. 

-Tanken-

I EnviDan har vi en idétank. Dit kan alle EnviDanere bidra med ideer til både konkrete miljøløsninger, men også ideer som bidrar til en styrking av de myke verdiene i organisasjonen. Hvert kvartal velger eplegruppen de 2 beste idéene og disse blir premiert i kontormøter. 

Siden vi startet med -Tanken- gikk i luften i 2015 har mange EnviDanere vært inne og delt idéer. Flere av de er blitt til konkrete utviklingsprosjekter eller løsninger hos våre kunder, eller har ført til nye tiltak for medarbeiderne i EnviDan. Har du fått en god idé i EnviDan får du også lov å følge den, hvis du har lyst og det ligger innenfor dit kompetanseområde.  

Vi har mange gode eksempler på idéer som har gått fra å bare være tanker til å bli et vel gjennomført utviklingsprosjekt, med støtte fra store organisasjoner.

Én av disse idéene kom fra vår prosjektingeniør Gudmundur Andresson, som foreslo en selvoppløselig renseplugg. Gudmundurs idé er i dag ikke kun en idé, men derimot et fullt igangsatt prosjekt som han selv er prosjektleder på. Prosjektet er også støttet av MUDP. Den nye metoden har nettopp gjennomført tester.

Mads  Uggerby

KONTAKT MEG
FOR MER INFO