False

Prosjektledelse

Prosjektledelse er en primærdisiplin i EnviDan, samtidig er det en integrert og naturlig del av hverdagen vår. Våre prosjektledere har en rekke verktøy til rådighet som setter dem i stand til å styre både store og små prosjekter i mål, med den riktige balansen mellom tidsforbruk og dokumentasjon.

Vårt kvalitets- og miljøstyringssystem er ISO-sertifisert, og våre prosedyrer sikrer at ingenting faller mellom to stoler. Samtidig har vi respekt for at fleksibilitet og smidighet er nøkkelord i oppgaveløsning i dag. Våre prosedyrer er derfor tilpasset kompleksitetsnivået på det enkelte prosjekt, slik at vi ikke dokumenterer for dokumentasjonens skyld, men fordi det gir mening.

Skreddersydd intern prosjektlederutdannelse

For oss er det viktig at våre prosjektledere også har en faglig kunnskap om de prosjektene som de er prosjektledere på. Slik at de kan bidra med kvalifisert oppgaveløsning og/eller faglig sparring i prosjektet.

Vi har derfor vår egen prosjektlederutdannelse, som er satt sammen av nettopp de modulene som gir mest mening for den måten vi utfører prosjekter på. Vi har eksterne undervisere på de modulene hvor vi har behov for ekspertkunnskap utenfra, og lar interne superbrukere gi deres kunnskap videre når det er relevant.


Gitte Kristensen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO