Prosjektledelse

Prosjektledelse er en primærdisiplin i EnviDan, samtidig er det en integrert og naturlig del av hverdagen vår. Våre prosjektledere har en rekke verktøy til rådighet som setter dem i stand til å styre både store og små prosjekter i mål, med den riktige balansen mellom tidsforbruk og dokumentasjon.

Vårt kvalitets- og miljøstyringssystem er ISO-sertifisert, og våre prosedyrer sikrer at ingenting faller mellom to stoler. Samtidig har vi respekt for at fleksibilitet og smidighet er nøkkelord i oppgaveløsning i dag. Våre prosedyrer er derfor tilpasset kompleksitetsnivået på det enkelte prosjekt, slik at vi ikke dokumenterer for dokumentasjonens skyld, men fordi det gir mening.

Skreddersydd intern prosjektlederutdannelse

For oss er det viktig at våre prosjektledere også har en faglig kunnskap om de prosjektene som de er prosjektledere på. Slik at de kan bidra med kvalifisert oppgaveløsning og/eller faglig sparring i prosjektet.

Vi har derfor vår egen prosjektlederutdannelse, som er satt sammen av nettopp de modulene som gir mest mening for den måten vi utfører prosjekter på. Vi har eksterne undervisere på de modulene hvor vi har behov for ekspertkunnskap utenfra, og lar interne superbrukere gi deres kunnskap videre når det er relevant.

Prosessledelse

Vi opplever et stigende behov fra våre kunder om å øke fokus på hvordan vi gjør ting. Altså at vi tar aktivt stilling til den prosessen vi gjennomfører i forbindelse med oppgaveløsningen. Vi har i EnviDan mange medarbeidere med stor prosjektledererfaring som er vant med å gjennomføre en rekke prosesser, både internt og med våre kunder.

I tillegg har vi utdannede prosesskonsulenter som i samarbeide med våre kunder kan reflektere over hvorfor vi gjør som vi gjør. De kan levere en gjennomtenkt prosess som en separat tjeneste i forbindelse med workshops, implementeringsprosesser etc. eller som en integrert del av vår oppgaveløsning.

Vi gjennomfører workshops, seminarer, strategiutviklingsprosesser, temadager og lignende. De fleste større prosjekter inkluderer i dag én eller flere workshops.

Formålene med en workshop eller lignende kan være mange, men felles for dem er at de fordrer en eller anden form for involvering av deltagerne, og ofte er eierskap til oppgaven et vesentlig formål.

Vi leverer derfor en prosess som involverer deltagerne, hvor de føler de bidrar og er en aktiv del av prosessen. Det betyr at prosessen skal inneholde mer dialog enn monolog, og det skal være muligheter for å komme med holdninger og idéer. En workshop er et artig og annerledes avbrekk i hverdagen, hvor det å trekke deltagerne ut av deres kjente rammer ofte er nøkkelen til suksess.


Gitte Kristensen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO