False

Tverrfaglighet

I EnviDan er vi spesialister. Våre medarbeidere er eksperter innenfor sine felt og har en dyp faglig kompetanse som de utnytter daglig når vi utfører prosjekter for våre kunder.

Vår faglighet er vår styrke når vi beveger oss innenfor våre fagområder, men det er når vi arbeider tverrfaglig at vi for alvor drar nytte av EnviDanernes store viten. Vi kjenner hverandres kompetanser i EnviDan og vi setter alltid sammen det teamet som er best til den konkrete oppgaven.

Med spesialister innenfor avansert spillvannsrensning, avløpsteknikk, drikkevann samt natur og vannløp kan vi ta hånd om hele vannets kretsløp.

 

Samtidig kan vi sikre en optimal energiutnyttelse på både rense- og biogassanlegg, ved hjelp av noen av skandinavias skarpeste hoder innenfor biogassektoren.

Vi tenker tverrfaglig når vi planlegger og prosjekterer, men også når vi utvikler portalløsninger. Våre programvareprodukter springer ut av konkrete behov hos våre kunder og med stadig flere multiforsyninger i Skandinavia blir behovet for tverrfaglige løsninger hele tiden større. Dette er vi klare for, og en lang rekke av våre løsninger går på tvers av forsyningstyper for å gi våre kunder optimale muligheter for å dra fordel av synergiene det gir å tenke tverrfaglig.

Tor Morten Olsen

Vil du vite mer?

Tor Morten Olsen

+47 23 96 67 09