False

TenCate GeoTube

EnviDan tilbyr TenCate GeoTube, som er en revolusjonerende avvanningsteknologi for alle typer slam og sedimenter.

TenCate GeoTube kan brukes til:

  • Opprenskning av regnvannsbassenger
  • Slamavvanning på renseanlegg
  • Opprenskning av innsjøer
  • Opprenskning av havner
  • Oppdrettsanlegg

Teknologien krever ingen permanente anlegg eller faste installasjoner. Den anvendes i det omfanget som er nødvendig, og avvanning og oppbevaring skjer i én og samme prosess.

Samtidig krever teknologien et minimalt energiforbruk og sikrer minst mulig mengde til transport og deponi eller utbringning.

Posene er enkle å anvende, effektive og meget fleksible.

Kristian Enevold

Kontakt meg for mer info

Kristian Enevold

+47 46 90 59 25