False

Vannforsyning

Vi tar hånd om vannets vei fra kilde til forbruker, og kan hjelpe forsyningsselskap, vannverk og kommuner på alle områder innenfor vannhåndteringen.

Vårt mål er at fremtidige generasjoner i hele Skandinavia skal sikres sunt drikkevann. Vi tilbyr rådgivning i forbindelse med bærekraftig anvendelse, innvinning og håndtering av drikkevann.

Vi tror helhjertet på en integrert vannbehandling som tar hånd om og styrer vannet fra kilde til forbruker på en intelligent måte. I arbeidet benytter vi geologiske analyser, hydrauliske modeller og realistiske simuleringer. Vi utarbeider forundersøkelser, anbudsmateriale, detaljprosjekter og så videre, samt analyserer og presenterer innsamlede data ved hjelp av moderne teknologi.

Vi kan også levere driftsklare vannverk i totalentreprise og tilbyr løsninger som omfatter alle faser av byggearbeidet. Vi kan stå for planlegging, prosjektering, utførelse, oppstart, innkjøring og dokumentasjon av anlegget.

Når vannverk skal oppføres som totalentrepriser er det nødvendig å ha inngående kjennskap til alle deler av vannforsyningen. Vi har en rekke eksperter innenfor vannbehandling, slik at vi kan dekke hele vannkretsløpet og dermed sikre en optimal utførelse av prosjektet. 

Tor Morten Olsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Tor Morten Olsen

+47 23 96 67 09