False

Planlegging og myndighet

I EnviDan har vi spesielt fokus på rådgivning innenfor alle sider av drikkevannsdistribusjon. Vi gjennomfører grunnvannsbeskyttelse i tråd med gjeldende lovverk på området og kundens konkrete behov.

Vårt vannforsyningsteam er svært kompetent og har gjennomført prosjekter i hele Skandinavia. Teammedlemmer blir håndplukket til hver enkelt kunde, slik at vi kan sette sammen en optimal prosjektorganisasjon til hver enkelt oppgave.

Vi bidrar til effektiv og langsiktig planlegging, som blir gjennomført mest mulig kostnadseffektivt.

Vi kan blant annet bistå med følgende distribusjonsrelaterte ytelser:

  • Modellering og optimering av distribusjonssystemet med Aquis Operation
  • Presentasjon av informasjon fra Aquis Operation i brukervennlig GIS-miljø
  • Utbyggings- og renoveringsplanlegging for ledningsnettet
  • Oversikt over vannbalanser i soner og dermed oversikt over vanntap i ledningsnettet
  • Handlingsplan for vanntap
  • Registrering av brudd på ledningsnettet
  • Oversikt over åpne og lukkede ventiler i ledningsnettet
Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO