False

Prosjektering og utførelse

EnviDan kan være med i hele prosessen, fra planlegging til prosjektering og gjennomføring. Vår brede organisasjon sikrer en smidig prosess gjennom hele prosjektet, med riktige fagpersoner utvalgt spesifikt til prosjektet.

Skal du etablere en vannkilde kan EnviDan bidra til utlysningen og tilsyn i forbindelse med bore- og ledningsarbeider. Videre setter vi opp relevante modeller for å simulere fremtidig påvirkning av for eksempel våtmarksområder, vassdrag og grunnvannspotensialet slik at

dimensjoneringen er i overenstemmelse med gjeldende lovgivning, men også slik at driftsutgiftene holdes på et bærekraftig nivå.

Tilstandsvurdering og driftsoptimering

EnviDan utfører tilstandsvurdering av borehull og vannkilder. Vurderingen danner grunnlaget for å komme med anbefalinger om mulige drifts- og energioptimeringer, eventuell redimensjonering av pumper og lignende. 

Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO