False

Vanndistribusjon

I EnviDan har vi svært høy kompetanse innenfor alle aspekter ved distribusjon av drikkevann. Våre rådgivere arbeider med alle sider av distribusjonsnettet, som for eksempel planlegging, modellering, og optimering av distribusjonssystemer.

Vi har også utviklet en rekke web-baserte portalverktøy for å lette arbeidet med styring, overvåking, drift og vedlikehold av distribusjonsnettet. Våre verktøy er rettet mot ansatte i både drifts- og planleggingsroller og er utviklet i tett samarbeid med våre kunder, med utgangspunkt i deres arbeidshverdag.

Vi setter vår ære i å forstå og oppfylle kundens behov, slik at våre produkter skaper stor verdi i det daglige arbeidet.

 

 

Vi kan blant annet bidra med følgende distribusjonsrelaterte ytelser:

  • Modellering og optimering av distribusjonssystemet
  • Presentasjon av informasjon fra Aquis Operation i et brukervennlig GIS-miljø
  • Utbyggings- og renoveringsplanlegging for ledningsnettet
  • Oversikt over vannbalanser i soner og dermed oversikt over vanntap i ledningsnettet
  • Handlingsplan for vanntap
  • Registrering av brudd på ledningsnettet
  • Oversikt over åpne og lukkede ventiler på ledningsnettet
Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO