False

Vannverk

I Norge har vi noe av verdens beste drikkevann, det er et faktum. Vi vil bidra til å bevare den gode vannkvaliteten i hele Skandinavia, gjennom å levere kvalitetsløsninger til eksisterende og nye vannverk.

Vi tilbyr rådgivning til byggherre, prosjektering, utlysning og tilsyn. Vi kan også levere nøkkelferdige vannverk i totalentreprise. Vi har et sterkt entrepriseteam med mange års erfaring innenfor oppføring og renovering av vann- og spillvannsanlegg.

Vi samler kompetente medarbeidere i et optimalt team for å løse oppdraget i samarbeid med kunden. Vi har spesialister på alle stadiene av vannets vei fra kilde til forbruker. Kombinert med vår brede tilstedeværelse i Danmark, samt i Norge og Sverige, gjør det at vi kan gi råd og løse oppdrag i hele Skandinavia. 

Jens Dyrberg  Nielsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO