False

Lekkasje i ledningsnettet - har kommunen en plan?

19.03.2019

Vanntap er et betydelig problem i Norge med over 40% lekkasje i mange kommuner. Efter tørken sist sommer er lekkasje i ledningsnettet for alvor kommet på dagsordenen. Et høyt lekkasjetap øker faren for forurensning og gir en lavere kvalitet og sikkerhet på vannforsyningen. Alt vanntap er kostnadsdrivende og medfører økt kjemikalie- og energiforbruk som igjen gir høyere gebyrer. 

EnviDan Momentum har de siste ti årene utviklet konsepter og IT-verktøy for, og sammen med, skandinaviske kommuner som har vist seg svært effektivt for reduksjon av vanntap og optimering av vannforsyningsnettet. 

Vår lekkasjehandlingsplan bidrar til å frigjøre kapasitet i nettet, på vannverk og renseanlegg, som dermed reduserer klimapåvirkning og energiforbruk.

Handlingsplanen tar utgangspunkt i IWAs standarder og prinsipper og viser tilstanden til elementene i vannbalansen. Dette danner utgangspunkt for videre analyser og økonomisk bærekraftige tiltaksplaner med mål om å redusere vanntapet.

Vårt online IT-verktøy KeyZones håndterer og modellerer store datamengder fra ledningsnett og forbrukere og gir oversiktlig prioritering og planlegging av lekkasjetiltak. Vår bakgrunn som konsulentfirma i VA-bransjen gjør det til et naturlig fokus å sørge for solid opplæring av kommunens ansatte for å sikre god design av soner og KPI’er, samt prioritering av tiltak i felten. «Smart work» i stedet for «Hard work»!

 

Digitale løsninger