False

EnviDan fortsetter veksten i rådgivning til vannforsyninger i Norge

EnviDan har i 2021 levert lekkeasjereduksjonsplaner for 7 kommuner og interkommunale selskaper rundt Oslo. De fleste planene utarbeides for å finne både et økonomisk lønnsomt lekkasjenivå og et mer krevende bærekraftig lekkasjenivå som inkluderer flere bærekraftsparametere. Bærekraftig lekkasjenivå er relativt nytt i Norge og EnviDan er desidert ledende på området.   

For Nittedal kommune ble det utarbeidet en plan med prioritert tiltaksliste som umiddelbart ble iverksatt av kommunen. Arbeidet inkluderte blant annet innlegging av alle ledningsdata i EnviDans verktøy KeyZones for lekkasjeovervåking, der kombinasjonen av SCADAdata og abonnementsforbruk, ga rask oversikt over hvilke tiltak som skulle prioriteres i ulike soner.  

 

Saneringsplanen for vannledningene i Nittedal ble utarbeidet som en fortsettelse av lekkasjereduksjonsplanen. Utover dataene som ble samlet inn fra lekkasjereduksjonsplanen har EnviDan digitalisert kommunens bruddstatistikk, laget kartsoner med ledninger i rasutsatte områder med mer, og lagt dette til datapakken som brukes for å utføre saneringsplan med multikriterieanalyse. Scenarioene fra saneringsplanen skal fremlegges i 2022 for politikerne som nå får et mye mer lettfattelig beslutningsunderlag å forholde seg til.

NRV, det interkommunale selskapet som forsyner kommunene med drikkevann, ser stor nytte av informasjonen om Nittedal som er lett tilgjengelig via KeyZones. Derfor skal EnviDan nå også bistå med kalibreringen av NRVs hydrauliske modell, og det er tydelig at EnviDans kompetanse innen vannforsyning legges merke til. 

 

Tor Morten Olsen

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Tor Morten Olsen

+47 23 96 67 09