Slik tar du lystgass ut av ligningen!

Lystgassutslippene fra de norske avløpsrenseanleggene er en betydelig bidragsyter til Norges totale CO2-utslipp. Dette må det gjøres noe med, og for den danske Miljøstyrelsen har Envidan undersøkt utslippet ved 9 danske avløpsrenseanlegg. Studien viser at handling er nødvendig!
 
Heldigvis finnes det flere løsninger som kan lindre problemet. Det viktigste er i første omgang å få oversikt over de faktiske utslippene, og den oversikten kan vi være med på å lage.

 
Du bør kontakte oss fordi:
  • Våre spesialister innenfor lystgass er blant Skandinaviens beste
  • Vi har ny og oppdatert kunnskap fra vårt arbeid for den danske Miljøstyrelsen
  • Vi kan hjelpe deg hele veien til målstreken


Visste du at: 

Avfall og avløpshåndtering ugjorde 3 % av Norges totale samlede CO2-utslipp målt som tonn CO2 ekvivalenter.

23 % av utslippene stammer fra N2O, hvorav hoveddelen stammer fra avløpsbehandling.Lystgass (N2O) som klimagass, har 273 ganger større påvirkning enn CO2 - Selv svært små mengder har stor innvirkning på det totale klimagassutslippet

 

*Kilde:  Utslipp av klimagasser i Norges kommuner og fylker - Miljødirektoratet. Les mer HER

Ønsker du å redusere utslippene av lystgass fra renseanlegget i din kommune eller IKS?

Eller trenger anleggets drift en generell optimalisering? Hva har nitrogenfjerning å si for lystgassemisjonene på ditt renseanlegg?

I Envidan er vi eksperter innenfor reduksjon av lystgassemisjoner og optimalisering av renseanlegg. Vi har mange års dyptgående erfaring innenfor vannbransjen og vi står klar til å hjelpe deg og din kommune eller ditt IKS med deres driftsmål.

Download Veiledning for kommuner og IKS’er om reduksjon av lystgassemisjoner her!

Kristian Enevold

KONTAKT MEG
FOR MER INFO

Kristian Enevold

+47 46 90 59 25