False

Marselisborg basseng og tunnelering

Pumpestasjonen i Jægergårdsgade i Aarhus i Danmark legges ned og erstattes av en ny avskjærende ledning til Marselisborg renseanlegg hvor det etableres ny pumpestasjon med tilhørende basseng.

EnviDan og Viggo Madsen A/S er rådgivere på prosjektet som gjennomføres i partnering med Aarhus Vand A/S som byggherre og Pers Aarsleff A/S og Østergaard A/S som entreprenører. 

Prosjektet har vært mer utfordrende enn tradisjonelle avløpsprosjekter, fordi arbeidene vil krysse under både Godsbanen og andre trafikkårer. Prosjektet har stilt store krav til både valg av metode og myndighetsbehandling.

Detaljprosjekteringen begynte høsten 2013 og gjennomføringsfasen forventes avsluttet medio 2016.

Prosjektet består av følgende delelementer: 

  • Ca. 900 m ø2200 mm gravitasjonsledning som legges ved tunnelering
  • Ca. 900 m ø1600 mm gravitasjonsledning som legges delvis ved tunnelering og delvis ved graving.
  • 2.500 m3 basseng på Marselisborg renseanlegg
  • Pumpestasjon med kapasitet på 2.800 l/s samt ytterligere 5.000 l/s ved overløp
  • Ca. 750 m ø1800 mm overløpsledning fra basseng til Aarhus bukt.