False

Fremtidens avløpsanlegg i Norge

MOVAR IKS og FREVAR KF ønsket bistand for å vurdere fremtidsrettede valg av teknologi og løsninger for sine fremtidige avløpsrenseanlegg frem mot 2040. Motivasjonen bak prosjektet var å kunne møte fremtidige sekundærrensekrav. Gjennom et samarbeid mellom de norske og de danske avdelingene i EnviDan ble det gjennomført en BAT (Best Available Techniques) -analyse. Prosjektet ble utført med en norsk prosjektleder i samarbeid med faglig kompetente medarbeidere fra Danmark.

Prosjektet innebar en gjennomgang av de fremtidige forventede krav knyttet til rensing av slam og avløp, energioptimalisering, bærekraftighet og andre faktorer. I tillegg ble det laget en BAT-katalog av mulige teknologier og en analyse av disse. Til slutt ble det laget konsepter for de berørte renseanleggene, og det ble utarbeidet anbefalinger for videre handling. Prosjektet ga oppdragsgiverne en oversikt i en verden med stadig mer teknologiusikkerhet ved hjelp av EnviDans spisskompetanse. Det handler om å tenke nytt; ikke bare å reinvestere i gårsdagens teknologi.